101 dolara kadar kimlik mecburi değil

Hükûmet, 12 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve "döviz alanlar fişlenecek" şeklinde infiale yol açan Hazine ve Bakanlığı tebliğinde kısmi de olsa geri adım attı. Döviz büroları banka lobisine feda edilmek istendiklerini belirterek, tebliğin tamamen geri çekilmesi için kepenk indirmişti.

KRONOS 18 Kasım 2021 EKONOMİ

12 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine ve Bakanlığı tebliğinde hükûmet kısmi de olsa geri adım attı. Döviz büroları tebliğin döviz büroları ile müşterileri karşı karşıya getirdiğini belirterek, 4 Kasım’da kepenk indirme eylemi ile tebliği protesto etmişti.

18 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ değişikliği ile bundan böyle 100 Amerikan Doları ve mukabili TL tutarını aşan işlemler için kimlik ibrazı mecburi olacak. Tebliğin ilk hâlinde 1 dolar alan ya da bozduran herkes için “kimlik ibrazı” mecburiyeti getirilmişti.

İşlem limitlerini belirleme yetkisi Hazine Bakanlığı’na verildi. Limitlerin döviz bürolarından gelen talepler doğrultusunda artırılabileceği belirtiliyor.

Resim

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın döviz bürolarından yapılan her işlem için kimlik ibrazından adres ve telefon bilgilerine kadar yeni yükümlülükler getirmesi infiale yol açmıştı.

18 KASIM’DAN İTİBAREN KİMLİK İBRAZI ŞARTI ESNETİLDİ

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde şunlar kaydedildi: “MADDE 1: 30/1/2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’in 18 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “mevcut ortaklar dışında kişilere” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2: Aynı Tebliğin 20’nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “tüm işlemlerde” ibaresi “100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemler için” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3: Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “zorunlu halleri değerlendirmeye,” ibaresinden sonra gelmek üzere “işlem limitlerini belirlemeye,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4: Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5: Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

KİMLİK İBRAZININ HARİCİNDE ŞAHSİ BİLGİLER DE TALEP EDİLİYOR

Yetkili Müesseseler Derneği Başkanı Mustafa Ünver, döviz alım-satım işlemlerinde kimlik tespiti mecburiyetine müşterileri tedirgin ettiğini söyledi. Ünver düzenlemeye itiraz edeceklerini söylemişti.

2 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ, döviz bürolarından döviz alımı ya da satışı esnasında kimlik ibrazını mecburi hâle getirmişti.


 

Hazine Bakanlığı’nın sessiz sedasız yayımladığı tebliğ ile döviz alan ya da satan herkes kimlik ibrazının haricinde telefon, adres ve vergi numarası gibi şahsi verilerini de beyan etmek mecburiyetinde kalacak.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com