102 örgütten çağrı: Saraçoğlu hepimizin, hukuksuzluğu durdurun

Meslek örgütleri, sendikalar, siyasi partiler, gazeteci örgütlenmeleri, dernek, vakıf ve platformların oluşturduğu 102 örgüt, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Saraçoğlu Mahallesi için, 'Saraçoğlu Mahallesi hepimizi, hukuksuz süreci durdurun' çağrısı yaptı.

KRONOS 26 Ekim 2020 GÜNDEM

102 örgüt Saraçoğlu Mahallesi için çağrı yaptı: Katılımcı ve şeffaf olmayan, bilimsellikten uzak, bütüncül ve kamusal bakış açısından yoksun olan bu hukuksuz sürecin hemen durdurulmasını talep ediyoruz

Saraçoğlu Mahallesi’nde devam eden restoarsyon ve inşa sürecine tepki gösteren 102 demokratik kitle örgütü, ortak basın açıklamasıyla Saraçoğlu’nda süreci ‘hukuksuz’ olarak tanımlayarak durdurulmasını talep etti.

Demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler  kentin değerlerini koruyacağını belirten yerel yönetimleri yetki ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere göreve davet ederek, “Saraçoğlu Mahallesi metruk değildir, Cumhuriyet değeridir. Mahalle halkçı, kamucu ve eşitlikçi sosyal devlet yapısının ürettiği ilk toplu konut yerleşkesi olarak Cumhuriyetin ve başkentin bir simgesidir. Bakanlığın ‘metruk halden kurtarıyoruz’ söylemiyle pazarladığı Saraçoğlu Mahallesi, rant yaratmak için bakanlık tarafından bilinçli olarak köhneleştirilmiştir.”

“ANKARA İÇİN, ANKARALILAR ADINA TALEP EDİYORUZ”

Kültürel miras değeri ve kamusal niteliği olan Saraçoğlu Mahallesi’nin özelleştirilip ranta açılarak yok edilemeyeceğine vurgu yapan kurumlar,” İmzası olan kurumlar ve kişiler olarak, Saraçoğlu Mahallesi’nde yürütülen, katılımcı ve şeffaf olmayan, bilimsellikten uzak, bütüncül ve kamusal bakış açısından yoksun olan bu hukuksuz sürecin hemen durdurulmasını; alanın ve yapıların özgün değerlerinin korunacağı kapsamlı bir koruma amaçlı imar planının hazırlanmasını, rant hedeflerinden vazgeçilerek alanın ve yapıların tüm özgün değerlerini korumayı hedefleyen bir restorasyon projesi hazırlanarak kamusal kullanımının devamını Ankara için ve Ankaralılar adına talep ediyoruz’’ açıklamasında bulundu.

Saraçoğlu Mahallesi, aynı zamanda Cumhuriyet tarihini ilk toplu konutları

“PROJE, KATILIMCI, ŞEFFAF DEĞİL VE HUKUKA AYKIRI”

Açıklamada, başkentin en önemli kentsel sit alanlarından birisi olan Saraçoğlu Mahallesi’nde yürütülen proje şöyle değerlendirildi: “Proje, katılımcı ve şeffaf değildir. Saraçoğlu Mahallesi’nde yürütülen proje katılımcı süreçlerle, kentin aktörleri ve meslek örgütlerinin işbirliği ile üretilmemiştir. Projeye ilişkin kamuoyuna yansıyan görseller ve videolar dışında, ilgili meslek kurum ve kuruluşlarına talep ettikleri halde projenin ayrıntıları verilmemiş, gizlenmiştir. Bu gizlilik hepimiz açısından endişe vericidir. Süreç tüm aktörleriyle birlikte yeniden örgütlenmelidir.”

“BÜTÜNCÜL DEĞİL, ULAŞIM SORUNU OLUŞACAK”

Saraçoğlu Mahallesi’nde yürütülen projenin mahallenin ve kent merkezinin bütünlüğüne zarar veren, parçacı yaklaşımlar önerdiği savunulan açıklamada, “Kültürel mirası koruma süreci çok disiplinli, kapsamlı ve bütüncül bir şekilde yürütülmelidir. Daha geniş ölçekte, Kızılay, Güvenpark ve Bakanlıklar’ı da içerisine alan kent merkezinin bütüncül planlanması yaklaşımı içinde, ulaşımından gelişimine kadar tüm detaylarıyla birlikte düşünülmelidir. Ulaşım sorunları yaratacaktır.

Hâlihazırda, kentin bu bölgesi taşıt trafiği açısından son derece yoğundur. Yoğunluk artışına yönelik müdahaleler, yeraltı otoparkı ve otel, ticaret üniteleri gibi kullanımlar bu yoğunluğu daha da artıracak ve kent merkezindeki trafik sorununu daha da büyütecektir. Ekonomik rasyonalitesi yoktur. Ankara’nın hâlihazırda ihtiyaçtan fazla konut ve işyeri stoğu vardır. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz koşullarında bu projenin sürdürülmesi rasyonel değildir” denildi.

“PROJE DOĞAYA SAYGILI DEĞİL”

Açıklamada, her ne kadar kamuoyuna; “Proje kapsamında ağaç kesilmeyecek” denilmiş olsa da projede, rant projelerinin klişe unsurları haline gelen ağaç taşıma, kesme ve gölet düzenlemesi ile yerleşkenin doğal varlıkları ve kültürel peyzaj değerinin de yok edileceği vurgulandı.Bu haberler de ilginizi çekebilir: 

d 102 örgütten çağrı: Saraçoğlu hepimizin, hukuksuzluğu durdurun

d 102 örgütten çağrı: Saraçoğlu hepimizin, hukuksuzluğu durdurun

d 102 örgütten çağrı: Saraçoğlu hepimizin, hukuksuzluğu durdurun

 

Açıklamada, “Mahalledeki yeşil alanlar, 4500’e yakın ağaç ve bitki varlığı ile bir bütündür; sadece tescilli 210 adet ağacın korunması ile bu bütünlüğün sürdürülebilmesi mümkün değildir. Saraçoğlu Mahallesi, Yüksel Caddesi ile başlayan, Kumrular Sokak ve Anıttepe’de son bulan yeşil omurganın bir parçası olarak korunmalıdır. Kamucu değildir. Mahalle halka ait bir alan olmaktan çıkartılarak otel, ticaret ve işyeri gibi kullanımlarla işlevlendirilerek, özelleştirilecek ve kamusal alan olma niteliğini yitirecektir. Alanın kamusal niteliğinin korunması ve kesinlikle özel mülkiyet ve işletmelere terk edilmemesi gerekmektedir. Namık Kemal Ortaokulu kullanımını sürdürmelidir. Hukuka uygun değildir. Saraçoğlu Mahallesi’nde kamu yararı adına bir proje geliştirilecekse yasalar ve bugüne kadar alınan yargı kararlarına riayet edilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

“KÜLTÜR VARLIĞI KORUYAN KAPSAYICI BİR PLANLAMA YAPILMALI”

Açıklama şöyle devam etti: “Saraçoğlu Mahallesi, alanın kültür varlığı niteliklerinin korunduğu, aynı zamanda kent merkezindeki karma kullanımları dengeli bir biçimde bir araya getirecek, kapsayıcı bir planlama yaklaşımıyla ele alınmalıdır.” Açıklamada imzası olan kurumlar ise şöyle:

İMZACI KURUMLAR

Meslek Örgütleri: Ankara Serbest Muhasebeciler Müşavirler Odası, Ankara Tabip Odası,Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği,TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Fizik Mühendisleri Odası, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası, TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Sendikalar: Birleşik Kamu iş Konfederasyonu, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Merkezi,DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Tüm Emekli Sen

Dernekler/STK’lar/ Vakıflar/ Platformlar: Ankara Adnan Kahveci Parkı Dayanışması,Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği, Ankara Cumhuriyet Okurları, Antalya Ekoloji Meclisi, Amed Ekoloji Derneği,Arhavi Doğa Koruma Platformu, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi, Ayrancım Derneği,Burhaniye Çevre Platformu, Çiğdemim Derneği, DOCOMOMO_Türkiye,Devrimci 78liler Federasyonu, Demokratik Alevi Dernekleri Ankara Şubesi,DOĞADER, Empati Doğa Ve Hayvan Savunucuları Derneği, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği,EuropaNostra Türkiye/BAD,Gümüşhane Toplumsal Dayanışma Platformu, Hacıbektaş Eğitim Kültür Derneği,Halkevleri,HDK Ankara Ekoloji Meclisi,Hayvan Özgürlüğü Kolektifi Ankara Grubu, Her Yer Kazdağları Platformu, Hewsel Koruma Platformu, Hünkar Hacı Bektaş Veli Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği,ICOMOS Türkiye 20.Yüzyıl Bilimsel Komitesi,İlk Yerleşim Mahalle Meclisi-Batıkent,İtfaiye Meydanı Esnafları Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği, Kadın Savunma Ağı Ekoloji Çalışma Grubu, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği,Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, Kazdağları İstanbul Dayanışması, Kazdağı Kültür Varlıkları Koruma Derneği,Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği,Kültür Sanat Emekçileri Derneği, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şube, Munzur Çevre Derneği, Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi, Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Mimarlar Derneği 1927, Namık Kemal Mahallesi Koruma ve Yaşatma Derneği, Peri Suyu Koruma Platformu, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı,Pir Sultan Abdal Kültür Derneği,ODTÜ Çevre Topluluğu,ODTÜ Mimarlık Topluluğu, Polen Ekoloji, Politeknik Derneği, Sokak Hayvanları İçin Mücadele ve Organizasyon Derneği,Sosyal Demokrasi Derneği,Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği, Terme Çevre Platformu, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu,Tüketici Hakları Genel Merkezi,Tüketici Hakları Derneği Çankaya Şubesi,Türkiye Ziraatçılar Derneği, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, Van Çevre Derneği, Yenişehir Çevre Platformu, Yaygara Güncel Sanat İnisiyatifi,Zonguldak Çevre Koruma Derneği

Medya: Avrupa Türk Gazeteciler Birliği Türkiye Temsilciliği, Çağdaş Gazeteciler Derneği,GazetecilerCemiyeti,KarantinaTv, Yeşil Direniş Gazetesi

Partiler: CHP Altındağ İlçe Başkanlığı, Emek Partisi Ankara İl Örgütü, HDPAnkara il Örgütü, HKP Ankara İl Örgütü,Sol Parti Ankara İl Örgütü,Türkiye İşçi Partisi Ankara İl Örgütü, Türkiye Komünist Partisi Ankara il Örgütü,Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Ankara İl Örgütü, Yeşiller ve Sol Partisi Çankaya İl Örgütü.

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com