Deva Partisi, Yerlikaya ve Şahin’i istifaya çağırdı

Yeneroğlu Deva Partisi olarak, Vakıfbank ve Halkbank yönetim kurulu üyeliklerine hakkaniyet gereği liyakat sahibi uzman kişilerin gelebilmesi için Hamza Yerlikaya’yı ve aynı zamanda RTÜK’ün tarafsız ve bağımsızlığının sağlanması için Ebubekir Şahin’i istifa etmeye davet ettiklerini duyurdu.

KRONOS 16 Haziran 2020 GÜNDEM

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, kamu bankaları yönetim kurullarına seçilen üyeler hakkında değerlendirmede bulundu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin’in Halkbank, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’nın ise Vakıfbank yönetim kurulu üyeliklerine getirilmesini eleştiren Yeneroğlu, “Toplumun vicdanını zedeleyici nitelikte” ifadesini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin’in “Cumhurbaşkanının talimatını emir telakki ederiz” sözünü hatırlatan Yeneroğlu, “Kısa bir süre sonra ödül niteliğinde önemli bir göreve getirilmesi, ahlaken ve vicdanen kabul edilemez” dedi.

Yeneroğlu’nun açıklaması şöyle:

“12 Haziran 2020 tarihinde Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası yönetici kadrolarına ve yönetim kurullarına birtakım atamalar yapılmıştır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin Halkbank; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ise Vakıfbank yönetim kurulu üyeliklerine getirilmiştir. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ayrıca Basın İletişim Kurumu’nda, Hamza Yerlikaya da Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığında görev yapmaktadırlar. Adı geçen kişilerin mevcut görevlerine ek olarak kamu bankalarına atanmaları; adalete, liyakat ve görevin gereklerine uygun olma ilkelerine aykırı olup; toplumun vicdanını zedeleyici niteliktedir.

Diğer taraftan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Halkbank yönetim kuruluna atanması aynı zamanda RTÜK’ün tarafsızlığını da engellemektedir. İfade ve haber alma özgürlüğünü sağlama görevi gereğince özerk ve bağımsız bir niteliğe sahip olması gereken RTÜK, kamu gücü ayrıcalığından yararlanan; ancak siyasi iktidar karşısında da özgür iletişimin savunuculuğunu üstlenebilen bir yapıya sahip olmalıdır. Oysa RTÜK Başkanının, ‘Cumhurbaşkanının talimatını emir telakki ederiz,’ sözlerinden kısa bir süre sonra ödül niteliğinde önemli bir göreve getirilmesi, ahlaken ve vicdanen kabul edilemez.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ve beraberinde oluşturulan devlet yapısının her biriminde olduğu gibi üst kurullar bakımından da yönetimsel olarak ciddi bir kriz hali yaşanmaktadır. Atamalarda uyulması gereken ilkeler yerini keyfiliğe, kurumsal yönetim kişisel yönetime, ehliyet ve liyakat yerini kayırmacılığa bırakmış; kurumsal hafıza önemli ölçüde tahribata uğramıştır. Keza diğer kurumlarda olduğu gibi kamu bankalarının yönetim kurulu üyeliği ve üst kadro görevleri sadece kadrolaşma olarak görülmekte; bankacılık formasyonu ve donanımı bulunmayan, Türkiye ve dünya ekonomisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmayan kişiler tarafından yürütülmektedir.

Ne yazık ki son yıllarda yaşadığımız liyakatsiz atamalar vatandaşlarımızda devlet algısını ciddi şekilde zedelemiştir. Herkes için umut ve güven kaynağı olması gereken devletin bu özelliği büyük oranda zayıflamış; ayrımcılık, kayırmacılık, dışlayıcılık ve ötekileştirme yaygınlaşmıştır. Bu durum devlete, yönetime, yargıya ve kurumlara karşı büyük bir güven sorununa yol açmıştır. Bu güven sorununun çözümü ve toplumsal huzurun yeniden inşası için liyakat, görevin gereklerine uygunluk ve tarafsızlık ilkelerine aykırı olarak gerçekleştirilen atamalara son verilmelidir.

Türkiye, ancak her bir vatandaşına eşit mesafede bulunan, nesnel liyakat ilkelerine dikkat eden; şeffaf, hesap verebilir kamu hizmetlerini insan odaklı, kaliteli ve verimli bir şekilde yerine getiren bir devlet yapısı ile toplumsal güven, huzur ve refahı tesis edebilir. DEVA Partisi olarak, kamu hizmetine atanmada ve yükselmede yıllardır şikâyet konusu olan tüm ayrımcılıkları ortadan kaldırılması, objektif kriterlere dayanan ehliyet, liyakat ve performans dışında bir ölçüt kabul edilmemesi ve fırsat eşitliğinin mutlak surette sağlanması gerektiğinin altını tekrar çizmek isteriz.

Ayrıca kurumların üst düzey yönetici kadrolarına atanacaklar için siyasi sadakatin değil; liyakat, başarı ve performans ölçütlerinin esas alınması gerektiğini de hatırlatırız. Bu minvalde Vakıfbank ve Halkbank yönetim kurulu üyeliklerine hakkaniyet gereği liyakat sahibi uzman kişilerin gelebilmesi adına Hamza Yerlikaya’yı ve aynı zamanda RTÜK’ün tarafsız ve bağımsızlığının sağlanması adına Ebubekir Şahin’i istifa etmeye davet ediyoruz.”

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com