Vergi müjdesinde son dakika golü

Kanun teklifinin Gelir Vergisi’ne tekabül eden maddelerinin “asgari ücretlinin medeni hâli ve çocuk sayısı” dikkate alınmadan hazırlandığı dikkatten kaçmıyor. Bütün çalışanların “brüt asgari ücret kadar olan ücretlerinin Gelir Vergisi ile Damga Vergisi’nden muaf tutulacağı” tereddüte mahal bırakmayacak şekilde kanun metnine ilave edilmelidir.

TURHAN BOZKURT 18 Aralık 2021 HABER ANALİZ

Net asgari ücret 4 bin 253 lira 40 kuruşu yükseltilirken, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücretin Gelir Vergisi ile Damga Vergisi’nden muaf tutulması için ilk adım atıldı.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifi Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından 17 Aralık 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na (TBMM) sunuldu.

Kanun teklifi ile asgari ücretliler haricindeki çalışanlar için asgari geçim indirimi (AGİ) ve Gelir Vergisi uygulamalarında ne gibi değişiklikler olacağına dair ilk işaretler ortaya çıktı. Ancak muğlak maddeler sebebiyle teklif çalışma hayatında kaosa yol açabilir.

Gelir Vergisi muafiyeti sadece ücret ve ücret sayılan ödemeleri toplamının ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarı olan 5 bin 4 TL’yi aşmayan ve hizmet sözleşmelerinde aylık asgari ücret karşılığı çalışacağı belirtilen hizmet erbabı için geçerli olacak.

ASGARİ ÜCRETLİ MESAİ İÇİN VERGİ ÖDEYECEK Mİ?

TBMM’de herhangi bir değişikliğe gidilmemesi hâlinde asgari ücretlinin asgari ücret dışında mesai ücreti, ikramiye, ödül, ayni yardım ve benzeri isimler altında aldığı herhangi bir ödemeden bile vergi tahsil edilebilir.


 

AGİ sadece asgari ücretliler için geçerli olmayacak. Diğer ücretliler için AGİ aynen devam edecek. Hizmet sözleşmesi asgari ücretli olmayan kamu ve özel sektördeki çalışanlar için Gelir Vergisi eskiden olduğu gibi devam edecek ve artan oranlılık aynen uygulanacak.

Aylık brüt asgari ücreti 5.004 TL’yi aşan tüm ücretlilerin tüm ücretleri istisnaya tabi tutulmayacak, söz konusu kişiler Gelir Vergisi ile Damga Vergisi ödeyecek.

Aylık brüt ücreti 5 bin 4 TL’nin üzerinde olmakla birlikte net ücreti asgari net ücretin altına düşenlerin ücretleri asgari ücret tutarına AGİ ile tamamlanacak.

Ancak mevcut şekliyle işverenler; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi, vergi ve Damga Vergisi maliyetlerinden kaçınmak için çalışanları asgari ücretten çalıştırma yolunu tercih edebilir.

Kanun teklifinin Gelir Vergisi’ne tekabül eden maddelerinin “asgari ücretlinin medeni hâli ve çocuk sayısı” dikkate alınmadan hazırlandığı dikkatten kaçmıyor.

ÇALIŞANLARIN HEVESİNİN KURSAĞINDA KALMAMASI İÇİN…

Bütün çalışanların “brüt asgari ücret kadar olan ücretlerinin Gelir Vergisi ile Damga Vergisi’nden muaf tutulacağı” tereddüte mahal bırakmayacak şekilde kanun metnine ilave edilmelidir.

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Buradan müjdeyi veriyorum.” sözleriyle heyecanlanan çalışanların hevesinin kursağında kalmaması için işçi ve işveren temsilcilerinin de mütalaası doğrultusunda kanun maddeleri yeniden kaleme alınabilir.

İktidar ve muhalefet partileri kanunun nihai hâlinde şu iki soruya net cevap verilmesi için mutabakata varmalı:

1) Yeni dönemde vergi istisnası asgari ücretliler ile sınırlı mı tutulacak?

2) Bütün çalışanların asgari ücret tutarı kadarki maaşları da vergi muafiyeti getirilecek mi?

Kaldı ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in zamma dair yazılı beyanatında bütün çalışanların maaşlarında brüt asgari ücret tutarına kadar olan kısmın da vergiden muaf tutulacağı belirtilmişti.

Muhtemelen müzakere safhasında anayasanın “sosyal devlet” ve “kanun önünde eşitlik” ilkelerini tam olarak tesis edecek şekilde tanzim edilecektir. Asgari ücretten verginin kalkması başlı başına bir reformdur.

Ancak reform ne kadar önemliyse çalışma hayatında adaletsizliklere yol açmaması için maddelerin berraklığı bir o kadar önemlidir.

————————

İletişim için:
[email protected]

Twitter: @turhanbozkurTV

YouTube: https://www.youtube.com/turhanbozkurt

Facebook: https://www.facebook.com/TurhanBozkurt/

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com