Yeniden Refah Partili Aşıla: Kadınları koruyacak yasalara ihtiyacımız yok

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u hedef alan Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, "Bizim kadınları korumak için yasalara hele hele ithal yasalara asla ihtiyacımız yoktur" dedi.

KRONOS 07 Ekim 2023 GÜNDEM

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla

TBMM’nin yeniden göreve başlamasının ardından Meclis’te görüşmeler devam ederken Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla’nın 6284 sayılı yasa hakkında söylediği sözler gündem oldu.

‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ ile ilgili sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Kadınları korumak için herhangi bir yasaya ihtiyaç olmadığını ifade eden Aşıla’nın sözleri büyük tepki çekti.

Aşıla’nın açıklaması şöyle:

‘KADINLARI KORUMAK İÇİN YASALARA İHTİYACIMIZ YOK’

“Dünki oturumda hanımefendi bir milletvekilimiz partimizin ismini zikrederek Yeniden Refah Partisi’nin 6284 sayılı yasaya karşı çıkacağını, kaldırılması gerektiğini söyleyeceğimizi ifade etti. Kendisine teşekkür ediyorum, doğru söylüyor. 6284 sayılı yasanın içerisinde aileyi tahrip eden parçalayan sosyal dokuyu bozan maddelerin bir an evvel ayıklanmasını talep ediyoruz. Kaldı ki biz ‘bir kişiyi haksız yere öldüren bütün insanlığı öldürmüş’ gibidir diyen dinin mensubuyuz. Kaldı ki biz ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ diyen ve veda hutbesinde ‘kadınlar size Allah’ın emanetidir’ diyen peygamberin ümmetiyiz. Bizim kadınları korumak için, hele hele ithal yasalara ihtiyacımız yok.”

6284 SAYILI KANUN NEDİR, NELERİ KAPSIYOR?

6284 sayılı yasa şöyle:

“Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Kanunun uygulanmasında ve gereken hizmetlerin sunulmasında aşağıdaki temel ilkelere uyulur:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası
sözleşmeler, özellikle Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeler esas alınır.

b) Şiddet mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasında temel insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izlenir.

c) Şiddet mağduru ve şiddet uygulayan için alınan tedbir kararları insan onuruna yaraşır bir şekilde yerine getirilir.

ç) Bu Kanun kapsamında kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddeti önleyen ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel tedbirler ayrımcılık olarak yorumlanamaz.

Koruyucu ve Önleyici Tedbirlere İlişkin Hükümler Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları

(1) Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki
tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere mülkî amir tarafından karar verilebilir:

a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.

b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması.

c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.

ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması.

d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden
karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması.

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a) ve (ç) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından kırk sekiz saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.”

Takip Et Google Haberler
Takip Et Instagram
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com